E-dražbi stanovanja

E-DRAŽBI ZA VZORČNO STANOVANJE IN PRODAJNO PISARNO - PRODAJNA DOKUMENTACIJA.

Dne 11.06.2020 je potekala javna dražba za nakup vzorčnega stanovanja in prodajne pisarne. Trenutno je v teku postopek sprejemanja odločitve glede prejetih ponudb.