Parkirna mesta

Nakup dodatnih parkirnih mest bo potekal izključno z zbiranjem zavezujočih ponudb. Ponudbo bo mogoče oddati od 2.12.2019 naprej. Nakup bo omogočen kupcu, ki bo prvi podal zavezujočo ponudbo najmanj v višini objavljene izklicne cene ter k ponudbi priložil potrdilo o plačilu varščine za resnost ponudbe v višini 5.000 evrov. V primeru da v istem dnevu DUTB prejme več kot eno ponudbo, bo parkirno mesto prodala kupcu z višjo ponudbo oz. kupcu, ki je prvi oddal ponudbo. Proste enote in izklicne cene so razvidne v spodnjem delu te strani. Krajši povzetek načina prodaje na: http://www.koprskavrata.eu/Kako_kupiti_stanovanja/. Več podrobnih informacij o nakupu sledi v kratkem.

Oznaka Tip Nadstropje Neto površina m² Neto cena Stopnja DDV Cena z DDV Status

Površine in cene so informativne. Za morebitne napake ne odgovarjamo.